“Hiç Bir Kimse Bu Güne Kadar Cüret Etmedi Bunu Yazmaya”: Gelenek ve Ezra Pound'un Bireysel Yeteneği

Sıla ŞENLEN GÜVENÇ

Öz


Yazarın konumu ve rolünü belirlerken bir yaratıcıdan tutun da geçmiş geleneğin bir parçası ve ürünü olarak değerlendiren, yazar ile metin arasındaki ilişkiyi tanımlayan nice kuram mevcuttur. Şiire birçok yenilik getiren ve katkıda bulunan modernist şair Ezra Pound'un, hem İngiliz hem de Amerikan şiirine büyük etkisi olmuştur. T. S. Eliot “Tradition and the Individual Talent” (“Gelenek ve Bireysel Yetenek”) başlıklı çalışması ile geçmiş geleneğe ve şairlere büyük önem atfetmesine karşın, kaleme aldığı 'yeni' çalışmalarıyla kendi bireysel otoritesini de ortaya koymaktadır. Pound, şiiri hakettiği mevkiye getirmeyi hedeflese de, bunu, kendini üstün bir konuma getirerek ve okuyucuya erişiyemeyecekleri yüksek standartlar oluşturarak, halk ile kendisi arasında bir 'entelektüel fark' yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Pound'un şiiri hak ettiği noktaya yükseltme arzusunun halkı göz ardı edip kısıtlı bir entelektüel kesime hitap etmesini ve dolayısıyla 'elitist' bir konum oluşturma çabasını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler


İngiliz-Amerikan Şiiri; Gelenek; T. S. Eliot; Ezra Pound

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.1.6