İtalyan Misyonerler Ulusal Yardım Derneği'nin Osmanlı Coğrafyasındaki İnşa Faaliyetleri Üzerine Bazı Düşünceler

Didem İŞLER

Öz


İtalyan Misyonerler Ulusal Yardım Derneği A.N.M.I. (Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari Italiani), 19-20.yüzyıllarda, Osmanlı coğrafyasında eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere yardım kurumu niteliği taşıyan çok sayıda yapı inşa ettirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme sürecine denk gelen bu yapı faaliyetleri, kuşkusuz rastlantısal değildir. Bu bağlamda Osmanlı coğrafyasında ve tüm Orta Doğu'da faaliyet göstererek kent fiziğini dönüştürücü nitelikte etkiler bırakan bu unsur, siyaset, sosyoloji ve iktisat tarihi araştırmalarının yanı sıra mimarlık tarihi çalışmalarına da konu teşkil edecek boyutta bir yoğunluğa ve öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler


A.N.M.I.; Misyonerlik; İtalya; Osmanlı İmparatorluğu; Mimarlık

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.1.7