Soğuk Savaş Döneminden Günümüze Rusya'nın Nükleer Faaliyetleri ve Politikaları

Harun ARAS

Öz


ABD Başkanı Truman'ın emriyle 1945'te Japonya'ya atom bombası atıldıktan çok kısa bir süre sonra 1949 yılında SSCB ilk atom bombası denemesini başarıyla gerçekleştirmiştir. SSCB'nin bu ilk denemesinden sonra ABD-SSCB arasında bir nükleer rekabet başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak, Soğuk Savaş döneminin başından itibaren nükleer yarış içinde yer alan Sovyetlerin neden nükleer silahlara sahip olmak istediği, bu silahları nasıl elde ettiği ve bu silahlara sahip olmasının ne gibi sonuçları olduğu üzerinde durulmuştur. Söz konusu sorular çerçevesinde SSCB'nin nükleer faaliyetleri ve politikaları ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonrasında ise, Soğuk Savaş bittikten ve SSCB dağıldıktan sonra onun yerine kurulan Rusya'da ilk yıllardaki nükleer politikalar üzerinde durulmuş, özellikle Vladimir Putin'in ülkede iktidara gelmesinden sonra ortaya konan yeni güvenlik ve askeri doktrinler çerçevesinde değişen güvenlik politikaları ve nükleer politikalar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


SSCB; Rusya; Soğuk Savaş; Nükleer Silahlar; Nükleer Politikalar

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.2