Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi İçerisinde Ankara: Sorunlar, Olanaklar ve Potansiyeller Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet Serhat KAYMAS

Öz


Bu çalışma, isminde de yer aldığı üzere, yaratıcı ekosistem içerisinde Ankara üzerine, bir sorunlar, potansiyeller ve olanaklar alanı olarak, tartışma açmayı amaçlamıştır. Yaratıcı kültür endüstrilerinin; ülkelerin yeni refah ve istihdam kaynakları olarak, hem egemen siyasa gündeminde hem de akademik tartışmaların odağında genişleyen bir yer edinmesine rağmen, böylesi bir ilginin yaratıcı ekosistemin üzerinde yükseldiği uzamlar, kentler, söz konusu olduğunda oldukça sınırlı olduğu söylenmelidir. Bu açıdan, Ankara'nın yaratıcı ekosistem içerisinde değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmanın, alan yazını içerisinde de erken dönemli bir çalışma olarak değerlendirilmesi gerekir. Çalışma içerisinde Ankara özelinde gerçekleştirilmesi amaçlanan okuma deneyimine, Ankara'nın yaratıcı ekosistem içerisindeki sorunları, olanakları ve potansiyellerine dair betimleyici bir çerçevenin refakat etmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma; üç ana bölüme ayrılmıştır. İlk iki bölüm içerisinde kültür ve yaratıcı endüstriler ile yaratıcı kent ilişkisi küresel düzeydeki örnekleri içerisinde değerlendirilirken, çalışmanın üçüncü bölümü Ankara özelinde yoğunlaşmıştır. Ankara'nın yaratıcı bir kente dönüşüm sürecini eş zamanlı olarak bir sorunlar, olanaklar ve kentin potansiyeli üzerinden değerlendiren üçüncü bölümün ardından çalışmanın sonuç kısmında, Ankara için alternatif bir kültür politikası önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Ankara; Yaratıcı Ekosistem; Kültür Endüstrileri; Yaratıcı Kentler; Bilgi Toplumu

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.10