Emîr Timur, Kişisel Özellikleri ve Askerî Dehâsı

Neslihan AKSOYCUK

Öz


Cengiz Han'dan sonra Doğu Türkistan'dan Mâverâü'n-nehr topraklarına kadar uzanan Çağatay Devleti'nin dağılmasının ardından 1370 yılında Türkistan coğrafyasında tarih sahnesine çıkan Emîr Timur, hâkimiyetini genişletmek için pek çok sultan ve hükümdarla savaşmış, ticareti canlandırmış ve şehirleri imar etmiştir. En geniş sınırlarına kurucusu Emîr Timur zamanında ulaşan Timurlular Devleti (1370–1507), başta Mâverâü'nnehr olmak üzere Doğu Türkistan, Çin, Horasan, İran, Harezm, Azerbaycan, Irak, Suriye, Anadolu ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurmuştur. Bu bölgelerin hemen hepsinde ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal bakımdan önemli izler bırakmıştır.

Anahtar Kelimeler


Emir Timur; Ordu; Askeri Güç; Savaş

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.1