Toplumsal Bellek Mücadelesinden Ulus Devletin Evsahipliğine

Reyhan ÜNAL ÇINAR

Öz


Çalışmada AKP ile Kemalizm arasındaki iktidar mücadelesi toplumsal bellek teorilerinin karşı hafızanın direnişi ve iktidarın aracı olarak ayrılan iki kategorisi üzerinden incelenmiştir. AKP'nin iktidara geldiği 2002 ile 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimine kadarki süreyi kapsayan çalışma, Kemalizm'in ve AKP'nin toplumsal bellek söyleminin yaslandığı köken anlatısı ve geleceği üzerine inşa ettiği anlam borcu kavramları üzerinden 2002-2006, 2007-2011 ve 2012-2016 yılları arasında üç dönem halinde incelenmiştir. İlk dönemde AKP'nin Kemalist belleğin içinde kalarak, kendi araçlarıyla dönüştürmeye çalıştığı, kendini tanıtma dönemi olduğu, ikinci dönemin AKP'nin de iktidar olarak güçlenmesi karşısında görmezden gelinemeyecek olan bir ötekisi olarak Kemalizm'le yeniden tanışma evresi olduğu ve son olarak üçünde döneminde Kemalist belleği itibarsızlaştırıp, yıkarak, kendisinin odağında yeni bir toplumsal bellek söylemi kurma çabasında olduğu iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


AKP; Kemalizm; Toplumsal Bellek; İktidar

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.7