Üç Boyutlu Modelleme Bilgisinin Unity Programı Öğrenimine Katkısı

Serdar SÜDOR

Öz


Bu araştırmada bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme işleminde kullanılan 3DS Max programını öğrenirken edinilen yetilerin, (sanal ortamda 3D mekan algısı, koordinat algısını ve üç boyutlu ortamda yönlendirme ve yönelebilme yetisinin gelişmesinin) öğrencinin Unity 3D programına adaptasyonu ve öğrenim sürecindeki avantajları anlatılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, genel tarama modeli çerçevesinde literatür taraması ve araştırmayı gerçekleştiren yazarın öğrencileri ile beraber geçirdiği çoklu ortam tasarımı dersinin vizeden finale kadar olan süre içerisinde elde edilen verilerine dayanarak durum değerlendirmesi şeklinde oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda üç boyutlu modellemede kullanılan 3DS Max programının hazır bilinirliğinin Unity 3D programını öğrenmeye ve kullanmaya olan etkileri gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler


3Ds Max; Unity; Üç Boyutlu Modelleme; Bilgisayar Oyunu

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.11