Merkez Bankası'nın Mevduat Kontrolünün Etkileri ve İslami Bankalarda Kredi

Hendreen Findi YOUSIF

Öz


Merkez bankası, para politikasının yöneticisidir. Bu nedenle bankacılık sisteminde kontrolör rolündedir. Merkez bankası, İslami bankaları da geleneksel bankaları kontrol ederken kullandığı araçlarla kontrol edecektir; çünkü merkez bankası, İslami bankalar ile geleneksel bankalar arasında ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla, bu sürecin kontrol ve iktisadi amaçlar üzerinde etkileri olacaktır. Şayet merkez bankaları, İslami bankaların operasyonlarını anlarsa, İslami bankaların kontrolü için uygun enstrümanları kullanabilecektir. Böylece, reel milli geliri arttırmak suretiyle, para ve ürün arzı üzerinde kontrol sağlamak gibi tüm amaçlarına ulaşacaktır.

Anahtar Kelimeler


Merkez Bankası; Ekonomik Rol; Kontrol; İslami Bankalar; Hedefer; Endişeler; Mali; Bilgi; Gelişme; Düzenleyici ve Etkiler

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.14