Dünyanın En Eski Karantina Adası: “Lazzaretto Vecchio”

Didem İŞLER

Öz


Çok değil, sadece yüz yıl kadar önce insanlığın gündeminden düşen veba, öncesindeki beş yüz yıl boyunca yarattığı kitlesel ölümlerle dehşet saçan bir baş aktördü. Varlığını denize ve ticarete borçlu olan Venedik Cumhuriyeti, bu yıkıcı düşmanla yüzyıllarca mücadele etmiştir. Vebaya karşı dünyadaki ilk karantina uygulamasının Venedik Cumhuriyeti'nin 1423 yılında kurduğu Lazzaretto Vecchio'da yapıldığı bilinmektedir. Bir süre sonra Venedik örneğinden hareketle tüm Avrupa'da karantina uygulamaları başlayacak ve adını “kırk günlük” bekleme süresinden alan “quarantena” terimi de bu yolla dünya literatürüne girecektir.

Anahtar Kelimeler


Venedik Cumhuriyeti; Veba; Karantina; Karantinahâne

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.9