Türkiye'de Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu: Göçmenlere Yönelik Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin Zayıf Yönleri ve Fırsatlar

Şenay GÖKBAYRAK, Yelda DEVLET KARAPINAR

Öz


Bu çalışma, Türkiye'de göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyon sürecinde iş ve meslek danışmalarının rollerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Saha çalışmasının bulguları göçmenlerin nitelik ve becerilerine uygun işlere yerleştirilmelerine yönelik iş ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin henüz gelişmediğini göstermektedir. Bu durum göçmenlere yönelik özel bir durum olmayıp, Türkiye'de iş ve meslek danışmanlığına yönelik hizmetlere ilişkin genel bir durumu ifade etmektedir. İlk bakışta göçmenler kariyer danışmanlığına ilişkin hizmetler üzerinde baskı yaratan bir yük olarak algılansa da; gerçekte işgücü göçü yönetiminde ortaya çıkan sorunların tartışılması ve çözümüne ilişkin önemli bir fırsat yaratmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler


Uluslararası Göç; Göçmen İşgücü; Kariyer Danışmanlığı; Türkiye

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.8