“Gördüğünüz Bir Şey Duyduğunuz Birçok Şeye Bedeldir”: Güney Kore ve Japonya Değişim Öğrencilerinin Türkiye Yolculuğu

Özgür ATEŞ

Öz


Öğrenci hareketliliği ve yurtdışında eğitim araştırmalarının çoğunluğu, ABD ve Birleşik Krallık gibi Batı ülkelerinde yaşanan sorunlara odaklanmaktadır. Bu makale, Batı dışında eğitim gören uluslararası değişim öğrencisi deneyimleri konusunda devam eden araştırmalara katkı sağlamaktadır. Ankara'da eğitim almış olan, 21 Güney Koreli ve dört Japon değişim öğrencisinin deneyimleri ve düşünceleri paylaşılmaktadır. Katılımcıların deneyimlerinin analizi transformatif öğrenme kuramı çerçevesinde yapılmıştır. Tematik analizler aracılığıyla üç ana tema belirlenmiştir 1) Tarihi ittifak kardeşlik demektir, 2) Farklı düşünmeyi öğrenmek ve 3) olumlu bir değişim / etki yaratma arzusu. Sonuçlar, katılımcıların kendileri dışındaki insanlar, kültürler ve diller hakkındaki görüşlerini genişlettikleri ve benzerlikleri kadar farklılıkları takdir etmeyi öğrendikleri bir öğrenme sürecine girdiklerini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Uluslararası Öğrenci Değişimi; Öğrenci Hareketliliği; Global Vatandaşlık; Dönüşümsel Öğrenme

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.3