2003 Irak İşgali'nin Felsefesi

Ahmed Hamza ALPAY

Öz


Toplumu çevreleyen dünya; duyumların, imgelerin ya da düşüncelerin bileşme biçimi hakkındaki -mitik temalarınyasalarıdır. Sembollerin inşa edilişi -söylemlerin otorite statüsünün- bireysel organizmanın sınırları dışında kalankültür kalıplarının gerçekliğine yönelik nesnel bir eylem olmasıdır. Tarihçinin tarihsel bağlama ilişkin fikri, bir toplumsal durumu tanımlayabileceği dil kullanımının farklı düzeyleri arasındaki felsefi akımdan öğrenilecek farkındalıklardır. Bireysel hayat, toplu bilinç hallerinin dile getirdiği simgeler topluluğunun tasarımlarındaki tözde bulunmaktadır. İktidar ile hakikat arasındaki ilişki, insanın kendisinin seçmemiş olabileceği sembolik sistemler ve söylemler çerçevesinde derinleşen bir düşüncedir. Gerçek dünya -hakikatlerin eşliğinde- kendi anlamlarını doğru ile yanlış arasındaki tüm belirtilerin verdiği olguların özünde saklamaktadır. Makalemde; Amerika'nın, İsrail'in güvenliğini ve Ortadoğu'daki istikrarını sağlamak için Irak coğrafyası üzerindeki teolojik yaklaşımları, güç mücadelesi ekseninde ortaya konulacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler


Anadolu; Evanjelizm; Gerçeklik; Hegemonya; 2003; Irak İşgali

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.1