Diogenes Ailesi ve Konstantinos Diogenes'in Faaliyetleri

Törebey GÜNAYDIN

Öz


Bizans İmparatorluğu'nda sekizinci ve on birinci yüzyıllar aralığında yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin neticesinde yazılı kaynaklarda şahısların kökenlerine ve ailelerine dair bilgiler verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede çalışmamızda tipik bir Bizans Ailesi özelliklerine sahip Diogenes Ailesi'nin kökeni ve irtibat noktalarını tespit ve analiz ettik. Diogenes Ailesi'nin kökeni tam olarak tespit edilemese de faaliyette bulunduğu bölgeler vasıtasıyla çıkarımlarda bulunularak süreç içerisinde ailenin üstlendiği vazifeler, akrabalık bağları ve merkeze karşı tutumları aşikâr kılındı. Konstantinos Diogenes'in Makedonya Hanedanlığı ile kurduğu sıkı yakınlığın tarihi temellerini ortaya çıkaran bilgilerin tarinin ardından Konstantinos Diogenes'in hayat hikâyesi ile birlikte faaliyetlerinin asıl gayesi netleştirildi. Diogenes Ailesi'nin Makedon Hanedanlığı ile yakınlığının vurgulandığı bu çalışmada IV. Romanos Diogenes'i tahta çıkmasını sağlayan etmenlerden biri olan Diogenes Ailesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndaki konumu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


Diogenes Ailesi; Konstantinos Diogenes; Makedon Hanedanlığı; Romanos Diogenes

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.18