Teknoloji Kabul Modeli ve Teknoloji Benimseme Kategorileri Bağlamında Kripto Para Birimi Sahipliğini Keşfetmek: Koin-İyimserler, Gözlemciler ve Koin-Şüpheciler

Cansu ÖKSÜZ KARADEMİR, Oğuz KUŞ

Öz


Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli ve teknoloji benimseme kategorizasyonu kullanılarak Türkiye'de kripto para birimi sahiplik eğilimlerinin anlaşılması amaçlanmıştır. 407 katılımcıdan toplanan veriler, veri madenciliği ve tanımlayıcı istatistiksel teknikler ile analiz edilmiştir. Performans beklentisi ve kolaylaştırıcı koşullar, kripto para birimi sahiplik kararını etkileyen en önemli değişkenlerdir. Üç farklı kripto para benimseme kategorisi belirlenmiştir. Koin-iyimserler, kripto para birimlerine hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak yaklaşmaktadır. Kripto para birimleri hakkında bilgi edinen ve dağıtan öncülerdir. Gözlemciler, kripto para birimlerinde elde ettikleri bilgilere dayanarak hareket ederler. Kaygı ve bilgi düzeyi, kararlarını etkilemektedir. Koin-şüpheciler ise ekonomik kayıp ve daha geleneksel alternatierin kullanılabilirliği konusunda endişe nedeniyle kripto para birimi sahipleri değildir.

Anahtar Kelimeler


Kripto Para; Teknoloji Kabul Modeli; Teknoloji Benimseme Kategorizasyonu; Kripto Para Kabulü; Kripto Para Benimseme Kategorizasyonu

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.5