Pazarlama Yönetiminde Markalar

Mehmet DEMİROĞLU

Öz


Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt eder. Pazarlama yönetimi araçlarından olan markalar, müşteri zihinlerinde ürünlere ilişkin bir imaj oluşturur. Ürünlerin piyasa fiyatı, marka imajı ile oluşan değeri de içerir. Pazarlama açısından, marka değerine odaklanan birçok çalışma vardır. Küresel ortamda pazarlama stratejileri geliştirmede, markalaşma çabaları önem kazanmıştır. İşletmeler için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada, marka oluşturma ve marka koruması önemli hale gelmiştir. Ülkeler açısından da, rekabet avantajı sağlamada yine marka oluşturmanın ve korumanın önemli rolü vardır. Ülkelerin rekabet gücünde önemli göstergeler olan ihracat/ milli gelir büyüklükleri ile marka oluşturma/koruma faaliyetleri arasında genelde benzer bir eğilim vardır. İşletmeler açısından marka oluşturma ve marka koruması, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayarak daha fazla getiri elde etmede vazgeçilmez öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler


Pazarlama; Marka; Rekabet Avantajı; İhracat; Milli Gelir

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.14