Nöropazarlama ve Nöropazarlama Araçları: Teorik Bir Çerçeve

Yasemin GEDİK

Öz


Tüketicilerin davranışlarını analiz etmek ve karar alma süreçlerini anlamak, pazarlama için en öncelikli konulardan biridir. Geleneksel pazarlama araştırmasında kullanılan (örn. anket, gözlem vb) araçlar yeterince objektif ve dürüst olmadıkları için yetersiz kalmaktadır. Nöropazarlama, nöro bilim, nöroekonomi, psikoloji ve pazarlamanın buluştuğu yeni bir alandır. Nöropazarlama, tüketici davranışlarını anlamak için nörobilimsel yöntemlerin uygulanmasıdır. Nöropazarlama, yüksek teknolojili nörogörüntüleme araçlarıyla (FMRI, EEG, MEG vb.) bir uyaran varlığında beynin bilinçaltı ve fizyolojik tepkilerini derinlemesine incelemektedir. Böylece tüketici karar alma mekanizmalarının ve davranışlarının altında yatan psikolojik ve nörolojik faktörler hakkında son derece güvenilir ve doğru bilgiler sunmaktadır. Nöropazarlama, etkili reklam, yeni ürün ve pazarlama stratejileri oluşturmada işletmeler için önemli bir rehberdir. Bu makalede amaç, nöropazarlama, nöropazarlamanın avantajları ve kısıtları, ayrıca nörö pazarlama araçları hakında detaylı bir kavramsal çerçeve sunmaktır.

Anahtar Kelimeler


Nöropazarlama; Nöropazarlamanın Faydaları; Nöropazarlama Araçları

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.20