1863 Ermeni Milleti Nizamnamesi’nin Yansımalarını Varaka-i Havadis Üzerinden Okumak

Kübra UYGUR, Yıldız DEVECİ BOZKUŞ

Öz


Bu makale 1863-1870 yılları arasında Ermeni harfli Türkçe yayınlanan Varaka-i Havadis gazetesine odaklanarak, gazetenin yazı işleri kadrosunu, yayın politikasını ve vurguladığı konuları incelemektedir. Gazetenin ve okur kitlesinin dönemin gelişmelerine dair değerlendirmelerini, gazete makalelerine ve okur mektuplarına yakın okuma yaparak inceleyen çalışma, Ermeni milletinin Tanzimat dönemindeki en büyük kazanımlarından biri olan Ermeni Milleti Nizamnamesine yoğunlaşmaktadır. Makale, Nizamnamenin seküler bir yayın tarafından nasıl değerlendirildiğini, uygulanma şeklinde yaşanan aksaklıkları, Patrikhane, aristokrasi ve orta sınıf üçgeninde yaşanan çekişmeleri Varaka-i Havadis'deki yansımaları üzerinden okuyarak anlamlandırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Varaka-i Havadis; Ermeni Harfli Türkçe; Osmanlı Basını; Ermeni Milleti Nizamnamesi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.8