Adalet Yönetiminde Dönüşüm

Havin ÖNER GÖREN, Barış ÖVGÜN

Öz


Türkiye'de, 1980 darbesi ile başlayan, devletin yenisağ/ neo-liberal dönüşümünün adalet yönetimine yansıması 2002 yılı sonrasına denk gelmektedir. Adalet yönetiminde mevcut dönüşüm, adalet hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve etkililik sağlama gayeleri çerçevesinde olmuştur. Çalışma, uluslararası alanda 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış olan yargıda verimlilik kavramı bağlamında Türkiye adalet yönetiminde 2002 sonrasında başlayan dönüşümü analiz etmektedir. Bu makale adalet yönetiminin kamu yönetimi disiplini içinde bir çalışma alanı olduğu varsayımından hareketle, adalet yönetimindeki dönüşümün yeni-sağ ile başlayan sürecin bir parçası olduğunu ileri sürmektedir. Bu politikaları teknikleştiren ve transfer eden aktörler ise uluslararası örgütlerdir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin, adalet sisteminin dönüşümü üzerindeki etkilerini sorgulamaktadır. Sorgulama, tüketici hakem heyetlerinin yargısal verimliliğe etkisi ve önemi çerçevesinde yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Verimlilik; Kamu Yönetimi; Adalet Yönetimi; Tüketici Hakem Heyeti

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.11