Dünyada ve Türkiye'de Fiziksel Engellilik: Zaman Çizelgesi

Fatoş SUBAŞIOĞLU, Zeynep Zeren ATAYURT FENGE

Öz


Fiziksel engelli bireyler de diğer engelli bireyler gibi toplumda özel bir konuma sahiptir. Bu bireyler için gerekli olan; toplumla bütünleşmelerini, toplum yaşamına uyumlarını kolaylaştıracak ve farklılıklarını giderecek olanakları sağlamaktır. Bu zaman çizelgesi, dünyada ve ülkemizde fiziksel engellilerin yaşamını etkileyen önemli olayların, bireylerin, grupların, kurumların, bazı teknolojilerin kronolojik gelişim çizgisini içererek, dünyada ve Türkiye'de fiziksel engellilerin yaşam kalitesini iyileştirme yönünde yapılan toplumsal, kültürel, siyasi, eğitimsel ve tıbbi girişimlerin tarih içindeki gelişimine olan farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Engelliler; Engellilik; Engelli Tarihi; Fiziksel Engelliler; Zaman Çizelgesi; Türkiye

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.9