İşletme Okullarında Yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri Geleceğin Yöneticilerine Ne Tür Katkılar Sağlayabilir?

Mehmet Arcan TUZCU, Elif SAVAŞKAN

Öz


Toplumsal yaşamda meydana gelen değişimler, organizasyonları da bu değişim sürecine uymaya zorlamaktadır. Aksi durum organizasyonların toplumsal beklentilere cevap veremeyip güç kaydetmelerine neden olabilmektedir. Örgütlerin sosyal sorumlulukları konusunda da toplumun talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu noktada hem işletmeler hem de üniversiteler sosyal açıdan sorumlu uygulamalara daha çok yönelmektedirler. İşletmeler ekonomik olduğu kadar sosyal sorumluluklarını, üniversiteler de araştırma yapmak ve nitelikli insan yetiştirmek kadar toplumsal gelişmeye katkı sağlama sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu süreçte özellikle işletme okullarında okuyan öğrencilerin üniversite yaşamlarında yürütecekleri sosyal sorumluluk projeleri toplumsal ihtiyaçlara destek olmaktadır. Diğer taraftan bu projeler hem öğrencilerin kişisel gelişimleri ve hem de gelecekte çalışacakları toplumsal beklentilerle şekillenen organizasyonların başarısı için de önemlidir. Bu çalışmanın amacı işletme okullarında yürütülen sosyal sorumluluk projelerin olası katkılarını ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla 14 farklı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren 134 Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisinin gerçekleştirmiş olduğu projelerden elde ettiği kazanımların neler olduğu içerik analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular tamamlanan sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal olduğu kadar bireysel ve örgütsel kazanımların ortaya çıkmasına katkı sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


İşletmelerde Sosyal Sorumluluk; Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk; Sosyal Sorumluluk Projeleri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.13