Türkiye'de İdari ve Askeri Alanda Sözleşmeli Personel İstihdamı

İpek ÖZKAL SAYAN, Erdem Özgür

Öz


Türkiye'de bir istihdam şekli olarak tercih edilen sözleşmeli personel statüsü kamu hizmetlerinin görülmesinde memurluk istihdamıyla birlikte kullanılmaktadır. İlk zamanlarda istisnai ve geçici olması planlanan bu istihdam biçimi zamanla “genellik” ve “süreklilik” esası üzerinden uygulanmaya başlamıştır. Halen pek çok farklı alanda sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Bunlardan biri de askeri alandır. İdari ve askeri alanda sözleşmelilik farklı gerekçelerle uygulanmaktadır. Sözleşmeli istihdam alanında önemli bir dönüşüm parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemine geçilmesiyle yaşanmıştır. Özellikle idari alan bu sistem değişikliğinden askeri alana göre daha çok etkilenmiştir. Sonuç olarak bu makalenin amacı idari ve askeri sözleşmeli personel istihdamını Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemi açısından analiz etmek ve tespit edilen problem alanlarını tartışmaya açmaktır.

Anahtar Kelimeler


Sözleşmeli Personel; İdari Personel; Askeri Personel; Geçicilik ve İstisnailik; Süreklilik ve Genellik

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.12