Niteliksel Bir Çalışma: Sosyal Çalışmacılar Kimlerdir?

Tuğba CANBULUT

Öz


Bu çalışma, sosyal hizmet uzmanlarının devlet tarafından algılanmasına dayalı bir sosyal politika eleştirisidir. Sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal politikaların uygulanmasında önemli bir rol ve yetkiye sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada, Türkiye'de çalışan 21 sosyal hizmet uzmanıyla yapılan görüşmeler sonucunda, rolleri ve yetkileri hakkında veri toplanmıştır. Görüşmeler, derinlemesine görüşmeler şeklinde yapılmıştır. Çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenen yüksek lisans tezinin bir parçasıdır. Çalışma boyunca devletin sosyal hizmet uzmanlarını nasıl gördüğüne dair anlatılar tartışılmıştır. Sosyal hizmet uzmanları, devletin kendisini bir arabulucu, pasif politika uygulayıcısı ve muhalif olarak gördüğüne dair anlatıları paylaştı. Ancak sosyal hizmet uzmanları mesleki oluşumları nedeniyle uygulanacak politikalara yön verecek donanıma sahiptir. Siyasette aktif olmaları gerektiğini iddia etmelerinin yanı sıra sosyal refahı artırmayı hedefledikleri bu çalışmanın önemli bir sonucudur. Bu bağlamda, Türkiye'deki sosyal hizmet uzmanlarını ortaya çıkaran sıçan yarışını ortaya koyan bu çalışma, sosyal refah politikalarının revize edilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Sosyal Çalışmacı; Sosyal Politika; Sosyal Refah; Sosyal Refah Devleti

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.14