E-Ticaret: Teorik Bir Çerçeve

Yasemin GEDİK

Öz


E-ticaret ilk kez görülmeye başlandığı 1960'larden itibaren işletmelerin iş yapma biçimlerinde büyük değişikliklere neden olmuştur ve günümüzde en popüler konulardan biri haline gelmiştir. E-ticaretin neredeyse tamamen internet üzerinden gerçekleşmesi, e-ticaretin geleneksel ticaretten farklılaşmasını sağlar. E- ticaret, tüketiciler için istedikleri yerden istedikleri zaman alışveriş yapabilme, esnek ödeme seçenekleri, zamandan tasarruf ve düşük işlem maliyetleri gibi faydalar sunarken, işletmeler için aracı olmadan satış, yeni pazarlar oluşturmak, müşteri sadakati ve gelirleri arttırmak, tedarikçi ilişkilerini geliştirmek, stokları ve nakliye maliyetlerini azaltmak gibi fırsatlar sağlamaktadır. Bu çalışma, güncel istatistikleri de paylaşarak, e-ticaret kavramıyla ilgili geniş bir çerçeve oluşturmaya odaklanmaktadır. Çalışmada, e-ticaret tanımları, eticaretin tarihi, e-ticaret araçları, geleneksel ticaretten farklılıkları, e-ticaret türleri, e-ticaret faydaları ve zorlukları geniş bir perspektiften anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler


E-ticaret; E-ticaretin tarihi; E-ticaret türleri; E-ticaret araçları; E-ticaret uygulamaları

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.16