Primo Levi'nin Şiir Yazan Makinesi veya Levi'de Bilimkurgunun İzleri

Bülent AYYILDIZ

Öz


Primo Levi II. Dünya Savaşı sonrası İtalyan edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Özellikle “tanıklık” temelli eserleri ile yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda da toplumun tarihine ışık tutan bir tanıktır. Eserleri aracılığıyla insanın kötülüğünü aktarır. Eserlerinin özünü Auschwitz Toplama Kampı deneyimi ve bu kötü deneyimin insanda yarattığı acılar oluşturur. Bununla birlikte, Primo Levi edebiyatı topluma seslenmenin, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakabilmenin yegâne yolu olarak görür. Tanıklık merkezleri eserlerinin yanı sıra bilimkurgu türünde kaleme aldığı öyküleri ile de İtalyan edebiyatında zaman içerisinde sağlam bir yer edinir. Bir tanık olarak tanımlanabilecek hem bir yazar hem de bir düşünür olarak Primo Levi, bu çalışmanın konusunu oluşturan Il Versificatore öyküsünde de açıkça görüleceği üzere bilim-insan, teknoloji ve iyilik/kötülük ilişkilerini irdeler. Bu çalışmada, Levi'nin Il Versificatore öyküsünden yola çıkarak, İtalyan Bilimkurgu edebiyatıyla Levi'nin ilişkisine, konumuna ve tanıklık, teknoloji, bilim, ahlak ve iyilik-kötülük unsurlarına dayanan bir inceleme sunmak amaçlanmıştır. Bu noktada, İtalyan kuramcılar Enzo Traverso ve Franco Bifo Berardi'nin tanıklık, teknoloji, bilim ve insan ilişkilerine dair fikirlerinden faydalanılmış ve Levi'nin edebi anlayışına dair kuramsal göndermeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Primo Levi; Bilimkurgu; İtalyan; Bilim; Teknoloji; Ahlak; Tanıklık

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.4