Yabancı Dil Öğretiminde Bilişsel Dilbilime Genel Bir Bakış

Buket Selin ŞENER

Öz


Yabancı dil öğretiminin tarihine bakıldığında, farklı ilkelere dayanan pek çok kuramın ortaya çıktığı görülmektedir. Verilen çabaya rağmen yabancı dil öğretiminde nihai hedeflere ulaşılmadığı düşüncesi araştırmacılar tarafından kabul görmektedir. Son zamanlarda, bilişsel dilbilim uygulamalarının yabancı dil öğretimine yönlendirilmesiyle bu sorunların çözümlenebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde bilişsel dilbilim ele alınmış ve bilişsel dilbilim ilke ve kuramlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yabancı dil öğretimi; Bilişsel dilbilim; İlgeçler; Öbeksi eylemler; sözcük öğretimi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.3