15-16 Haziran İşçi Olaylarının Kocaeli Basınındaki Yansımaları

Ahmet GÜLEN

Öz


Türkiye'de sanayileşmenin ilk başlangıcı olarak kabul edilebilecek 19. yüzyıldan beri gelişen işçi hareketlerinde günümüze kadar gelen süreç içinde zaman zaman önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Uzun yıllar Türk sanayi tarihinde önemli bir yer tutan Kocaeli bölgesinde işçi nüfusu 1950'den sonra giderek artmış ve sendikal hakların elde edildiği 1961 Anayasası'nın ardından şehirde işçilerin örgütlenme hareketleri de hız kazanmıştır. Farklı sendikacılık anlayışını temsil eden TÜRK-İŞ ve DİSK, 1961-1970 arasındaki yaklaşık 10 yıllık periyodun başta gelen işçi örgütleri olarak faaliyet göstermişlerdir. Her iki sendika arasındaki nüfuz mücadelesinde daha çok sağdaki siyasî oluşumlar tarafından desteklenen TÜRKİŞ, 1970 yılında Demirel Hükümeti'nin Meclis'e getirdiği ve DİSK'in etki alanını sınırlayacak sendikalarla ilgili olan kanun tasarısına onay verirken, DİSK yasa tasarısına karşı bütün teşkilatlarını direnişe geçirme kararı almıştır. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin sanayileşmesinde önemli bir paya sahip bulunan Kocaeli'nde de DİSK yanlısı işçi örgütleri 15 ve 16 Haziran günlerinde iş bırakarak, yeni yasa tasarısını protesto etmişlerdir. İki gün süren ve Kocaeli'nde üretimi büyük ölçüde durduran protesto gösterileri sonunda sıkıyönetim ilan edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


DİSK; TÜRK-İŞ; Kocaeli; 15-16 Haziran Olayları; Türk İşçi Hareketi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.1