Spor ve Toplumsal Sınıf

Ayhan DEVER

Öz


Bu çalışmanın amacı spora katılım ile içerisinde bulunulan toplumsal sınıf arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak Karl Marks, Max Weber ve Pierre Bourdieu'nun sınıfla ilgili düşüncelerine değinilmiş ve sınıf teorileri açıklanmaya çalışılmıştır. Sonrasında Antik Yunan ve Roma'da düzenlenen atlı yarışların ve gladyatör dövüşlerinin doğrudan bir şekilde toplumsal sınıf ayrımını beraberinde getirdiği ve antik dönemlerde üst sınıfın spora katılım oranının, toplumun diğer sınıflarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Günümüze doğru gelinen süreç içerisinde ise alt – orta ve üst sınıfların, spora katılımları açıklanmaya çalışılmıştır. Alt sınıfa mensup bireylerin, doğrudan bir şekilde fiziksel temasın yoğun bir şekilde yaşandığı, şiddet ve bedensel gücü ön plana çıkartan bireysel ve takım sporlarına katılım göstermeleri yüksek bir olasılıktır. Alt sınıfa mensup bireyler, sporu bir toplumsal hareketlilik aracı olarak, daha üst sınıflara erişmek amacıyla kullanmakta ve bu nedenle de profesyonel sporlara ilgi göstermektedirler. Orta sınıfa mensup bireyler ise genellikle takım sporlarına ve üst sınıfın katılım gösterdiği sporlara yoğun ilgi göstermişlerdir. Üst sınıfa mensup bireyler ise daha ziyade hem özel kulüpler aracılığıyla girilen hem de katılmak amacıyla belli bir harcama yapmanın zorunlu olduğu çeşitli sporlara yönelmişlerdir. Bunun dışında üst sınıfın ilgi gösterdiği sporlar, bireysel sporlar olmuştur. Üst sınıfa mensup bireylerin spora katılma olasılıkları, alt sınıfa mensup bireylere göre daha yüksek olmakla beraber, üst sınıfın katıldığı sporlar, üst sınıfın zevkleri ve yaşam tercihleri ile doğru orantılı olmuştur. Ayrıca diğer sınıfların ilgilendiği sporları üst sınıf belirlemektedir. Bu durum, spor ve sosyal sınıf kapsamında üst sınıfın daha baskın olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler


Toplumsal Sınıf; Prole Sporlar; Spor ve Toplumsal Sınıf; Spor

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.4