Cinsiyetçi Dili Fransız Postyapısalcı Feminizm ile Dönüştürmek

Gizem DOĞAN

Öz


Dil bilimi çalışmalarına göre, içinde yaşadığımız dil dünyamızı oluşturur. Buna göre, düşünce yapımız ve algımızın sınırları doğduğumuz andan itibaren içinde yaşadığımız dil ile belirlenir. Feminist dil bilimi ise dilin cinsiyetçi bir yapısı olduğunu savunur. Bu cinsiyetçi dil içerisinde toplumsallaşan bireyler kadın erkek eşitsizliğini içselleştirerek yetişirler. Fransız postyapısalcı feministlerden Julia Kristeva, Héléné Cixous ve Luce Irigaray, psikanaliz ve dil bilimi üzerinden yaptıkları çalışmalar ile, dilin sınırlarının nasıl aşılabileceği ve cinsiyetsiz bir dilin imkânları üzerinde dururlar. Bu anlamda, dildeki cinsiyetçiliği aşabilmek adına çeşitli yöntemler geliştirirler. Bu çalışmada dilin cinsiyetçi yapısı ve düşünce oluşumundaki rolü üzerinde kısa bir giriş yaptıktan sonra Fransız postyapısalcı feminizm ile dilin cinsiyetçi sınırlarını nasıl aşabileceğimiz üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler


Dil Bilimi; Feminist Dil Bilimi; Postyapısalcılık; Kristeva; Cixous; Irigaray

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.8