Turizm Sosyolojisine İlişkin Yeni Gelişmeler

Şehriban KAYA

Öz


Turizm Sosyolojisi, 1970'li yılların başından itibaren gelişim gösteren bir disiplindir. Sosyolojinin diğer alt uzmanlık alanlarına kıyasla, biraz geç sayılabilecek bir tarihte ortaya çıkan Turizm Sosyolojisi, bugün yerel, ulusal ve küresel boyutlarda gittikçe önem kazanan bir dinamik olan turizm olgusunu toplumsal çerçevede analiz ederken, üzerinde çalıştığı nesnede yaşanan yeniliklere duyarlı olmak zorundadır. İlk önce, modern toplumun yerleşmesiyle birlikte bir “otantiklik arayışı” olarak ortaya çıkmış olan turizm olgusu, zamanla, önemli değişimler yaşamış ve bir bakıma dönüşmüştür. Bu dönüşen olguya ilişkin toplumsal analiz ortaya koyması gereken Turizm Sosyolojisinin perspektifini genişletmesi ve turizmde yaşanan yeniliklere odaklanması elzem görünmektedir. Bu makalede, öncelikle tarihsel olarak Turizm Sosyolojisinin ortaya çıkışı, çalışma konularında yaşanan değişim ve neticede bugün özellikle odaklanması gereken hususlar analiz edilecektir. Kısacası, turizm olgusunun modernliğin ilerleme sürecinde ortaya çıktığını, bu ortaya çıkan yeni olguyu çalışmak üzere sosyolojinin yeni bir alt uzmanlık alanı olarak Turizm Sosyolojinin geliştiğini ve günümüzde de turizm olgusunda yaşanan değişimler üzerine odaklanması gerektiğini tartışacağız.

Anahtar Kelimeler


Otantiklik; Sosyoloji; Toplumsal Değişme; Turizm; Turizm Sosyolojisi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.15