Bölgesel Kalkınmada Girişimci Üniversite Modeli: Limerick Üniversitesi Örneği

Fatih ÇELİK

Öz


Üniversiteler, Orta Çağ'dan bu yana toplumsal değişimlerle birlikte üç temel aşamadan geçmiştir. Başlangıçta geleneksel öğretim yönü ağır basan üniversiteler, sanayi toplumu ile araştırma misyonunu da üstlenmiştir. Günümüzde ise üçüncü misyon olarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı benimseyerek girşimci üniversiteye dönüşmüştür. Girişimci üniversite kavramı, üniversitelerde üretilen bilginin lisans, patent, akademik girişim (spin-off firma) gibi araçlarla toplum yararına ticarileştirilmesini vurgular. Girişimci üniversite modeli, ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında ABD'nin MIT ve Stanford üniversitelerinde ortaya çıkmıştır. Avrupa'da ise, 1990'larda benimsenmeye başlamıştır. Bu çalışmada, İrlanda'nın Shannon Bölgesi'nde 1972 yılında kurulan Limerick Üniversitesi'nin (UL) girişimci üniversiteye dönüşümü, öğretim, araştırma ve girişimcilik faaliyetleri ile ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile yapılan analizle şu hususlar tespit edilmiştir: Limerick Üniversitesi (a) Ülkede girişimcilik eğitimi ile öne çıkmıştır. (b) Ülkenin ilk teknoparkı gibi Ar-Ge altyapılarına sahiptir. (c) Yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile yükseköğretim kurumları arasında öne çıkmıştır. (d) Yerel kalkınmada Shannon Kalkınma Ajansı (SD) ile işbirliği yaparak bölgeye özgü bir kalkınma modeli (SD-UL Modeli) geliştirmişler.

Anahtar Kelimeler


Girişimci Üniversite; Limerick Üniversitesi; Öğretim; Araştırma; Girişimcilik

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.7