COVID-19 Karantinasının Çocukların Günlük Yaşamı ve Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Alev ÜSTÜNDAĞ

Öz


Araştırma COVID-19 karantinasının çocukların günlük yaşamı ve alışkanlıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yaşanan pandemi sürecinin çocuklar üzerine etkisini doğrudan onların bakış açısıyla yansıtan bir araştırma olmadığı için önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Araştırma nicel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklem grubunda yaşları 7-14 arasında olan 160 çocuk bulunmaktadır. Veriler anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucu çocukların süreçten etkilendiklerini göstermiştir. Örgün eğitimle karşılaştırıldığında uzaktan eğitim sırasında çocukların dikkatlerini sürdürmekte zorlandıkları, çevrimiçi dersler sırasında daha yorgun hissettikleri ve daha az istekli oldukları belirlenmiştir. Ayrıca çocukların uzaktan eğitim dersleri yerine okula gitmeyi, günlerini arkadaşlarıyla geçirmeyi, alışkanlık haline getirdikleri aktiviteleri yapmayı, spor yapmayı ve ders dışı etkinliklere katılmayı çok özledikleri belirlenmiştir. Pandemi sürecinin çocukların yeme alışkanlıklarını değiştirdiği de belirlenmiştir. Çocukların neredeyse yarısının eskiden yediğinden daha fazla yediği ve daha çok abur cubur, atıştırmalık ve şekerli yiyecekler tükettiği belirlenmiştir. Çocukların büyük çoğunluğunun temel korkusu ailesinin COVID-19 ile hastalanması olarak belirlenmiştir. Çocukların eskisinden daha kolay sinirlendikleri, bir şey yaparken odaklanmakta ve dikkatlerini sürdürmekte zorluk yaşadıkları ve her zamankinden daha yorgun hissettikleri belirlenmiştir. Çocukların her şey normale döndüğünde yapmak istedikleri ilk şey arkadaşlarıyla görüşmek/buluşmak/birlikte olmak olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


COVID-19; Çocukların Günlük Yaşam Alışkanlıkları; COVID-19 Etkileri; Çocukların Bakış Açısı; Karantina ve Çocuk

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.2