II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İstanbul Gündelik Hayatında Tango

Zeynep Gül EREL ÇALAN, Özlem ALİOĞLU TÜRKER, Umut KARAMOLLAOĞLU

Öz


Arjantin tango ortaya çıkışından kısa bir süre sonra Avrupa'ya ve neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Literatürde Türkiye'nin tango ile Cumhuriyet döneminde tanıştığı ve yüksek kültürün bir parçası olduğu öne sürülmektedir. Döneme dair arşiv belgeleri, gazete ve dergiler incelendiğinde İstanbul'da tangonun Avrupa ile yaklaşık olarak eşzamanlı bilindiği, dinlendiği ve hatta dans edildiği anlaşılmaktadır. Tangonun, Cumhuriyet Balolarının sembolü olmadan önce İstanbul'da gündelik hayatın ve popüler kültürün bir parçası haline gelmeye başladığı görülmektedir. Araştırmanın amacı, tangonun Türkiye'deki yolculuğunu II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına müzik, dans ve mekânlar bağlamında takip ederek aynı dönemdeki toplumsal dönüşüm ile ilişkisini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler


Tango; Alafranga; Tangomania; Modernleşme; Gündelik Hayat; Egzotizm

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.19