Mehmet Şemseddin Günaltay'ın Bilim Tarihindeki Yeri

Bihter TÜRKMENOĞLU

Öz


İlim ve fikir adamı olarak İslam bilim ve felsefesine dair eserler bırakan, siyasetçi olarak Cumhuriyet döneminde başbakanlık yapan Mehmet Şemseddin Günaltay (1883-1961) ülkemizin mümtaz isimlerinden biridir. Daha çok tarihçi ve siyasetçi kimliği ile bilinen Günaltay'ın eserleri incelediğinde mensubu olduğu uygarlık çevresinin yani İslam Dünyası'nın bilim ve felsefe tarihiyle ilgili tafsilatlı araştırmalar yaptığı görülmektedir. Bu makalede Günaltay'ın Türk- İslam bilim tarihçiliği açısından değerlendirilmesi yapıldı ve onun tarih araştırmaları literatürüne bilim tarihi yazımını da eklediği saptandı.

Anahtar Kelimeler


Mehmet Şemseddin Günaltay; Bilim Tarihi; Türk-İslam Bilim Tarihi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.5