Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılımında Serbest Zamanın Anlamı ve Kültür

Sinem PARLAKYILDIZ, Funda KOÇAK

Öz


Bu çalışmanın amacı kadınların serbest zamanda fiziksel aktiviteye katılımında serbest zamanın anlamını ve kültürün etkisini ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda kadınlar için serbest zamanın anlamı kültürlere göre incelenerek fiziksel aktivitenin serbest zamandaki yeri tartışılmıştır. Farklı kültürlere göre değerlendirildiğinde, serbest zamanın bireysel ve toplumsal olarak farklı anlamlara geldiğini söylemek mümkündür. Serbest zamanın anlamının genellikle etnosentrik olduğu, ancak serbest zamanın anlamına ilişkin kültürlere özgü kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde çok çeşitli ve farklı coğrafi alanlarda yaşayan, farklı sosyo-ekonomik statüde olan, çalışan veya çalışmayan kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımlarında karşılaştıkları engeller benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerliğin nedeni olarak kadına biçilen toplumsal roller ve kadınlar tarafından üstlenilen rollerin yoğunluğu kadınların fiziksel aktiviteye katılımda belirleyici rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde ise, kadınların fiziksel aktiviteye katılımla pek çok sosyal ve psikolojik fayda elde ettikleri ancak pek çok kültürde kadınların serbest zamanı pasif geçirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Ayrıca kadınların fiziksel aktiviteye katılımda çeşitli yapısal, kişisel ve kişilerarası engelle karşılaştıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Fiziksel Aktivite; Kadın; Kültür; Serbest Zaman

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.10