Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Kadın Hareketleri: Dijital Aktivizm

Halide Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN

Öz


Toplumsal hareketler küreselleşmenin de etkisiyle dönüşüme uğramış, farklı yönleriyle çeşitli disiplinlerde ele alınmaya başlanmıştır. Yeni toplumsal hareketler ekonomi ve sınıf mücadelesi yerine endüstrileşme sonrası eşitlik, farklılık ve kimlik temelli sorunlar ile ilgilenmektedir. Yeni toplumsal hareketler içinde yer alan kadın hareketlerinin tarihsel süreci, 19. Yüzyılda başlamakta ve dört dalgaya ayrılmaktadır. Gerekli toplumsal değişimleri hedefleyen kadın hareketleri de birçok toplumsal hareket gibi, 1960'lardan sonra sivil toplum anlayışının önem kazanmasından sonra farklı bir yapı içine girmiştir. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte artık insanlar bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmakta ve rahatlıkla paylaşımlarda bulunabilmektedir. İnternet kullanımın artmasına bağlı olarak dijital aktivizmin yaşandığı bu dönemde kadın hareketleri de değişim sürecinden etkilenmiştir. Kadınlar, çeşitli sosyal paylaşım sitelerini kullanarak ortak sorunları kolayca dile getirebilmektedir. Artık kadın hareketleri, dijital platformlar sayesinde organize olmakta ve etkinliklerini arttırmaktadırlar. Ortak bir amaç için bir araya gelen kadınlar seslerini duyurmak ve kamuoyuna yön vermek için dijital platformlar sayesinde aktivizme yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada, toplumsal hareketler, kadın hareketleri, dijital aktivizm gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Dijital kadın aktivizminin bir örneğini oluşturan ve kendini ilk Müslüman feminist derneği olarak tanıtan Havle kadın derneğinin @HavleKadin hashtagi ile twitter üzerinden paylaşmış olduğu içerikler incelenerek hangi konuları ele aldıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Toplumsal Hareketler; Yeni Toplumsal Hareketler; Kadın Hareketleri; Dijital Aktivizm

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.11