Kuşatılmış Yaşamlar ve Ağır Roman'daki Ana Kişiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Umay ARSLAN

Öz


Kuşatılmış Yaşamlar ve Ağır Roman, tüm insani değerlerin yozlaştığı bir tüketim çağında yaşam koşulları ve tarzlarıyla birbirinden ayrılan iki farklı toplumsal sınıfın benzer yazgıları paylaşan iki üyesinin öyküsünü anlatır. Bir yanda para, güç, cinsellik ve bilgi-işlem tutkunu insanların oluşturduğu bir bilişim cemaati üyesi program çözümlemecisi; diğer yanda şiddet, korku, haz ve eğlencenin doruğunda yaşam savaşı veren insanlardan oluşan Kolera cemaati üyesi Salih vardır. Bakış açıları ve beklentilerinin farklılığı nedeniyle yaşama, çevreye ve insanlara uyum sağlayamayan roman kahramanları giderek yalnızlaşır ve yabancılaşma duygusuna kapılırlar. Gerçekte yaşadıkları sorunun farkında olup bulundukları konumu isteseler de kolayca terk edemeyeceklerini bilirler. Böylece, “Bizler kralız.” diyen bilgiişlemci ve “Âlem buysa kral benim.” diyen Salih, yaşam karşısında kendi kuramsal ve estetik duruşlarını sergileyerek direnmeye çalışırlar. Ancak, biri en iyi olduğunu düşünen, diğeri en iyi olmayı isteyen; yaşama tutunmaya çalışırken derin bir çöküntüye sürüklenen roman kahramanları sonunda düzene boyun eğerek savaşı kaybederler. Bu çalışmada, Kuşatılmış Yaşamlar ve Ağır Roman adlı yapıtlardaki ana kişilerin ruhsal ve düşünsel yapılarını, içinde yaşadıkları toplumla olan ilişkilerini, karşılaştıkları olay ve sorunlara verdikleri tepkileri inceleyerek benzer ve farklı yönlerini ortaya koymayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler


Michel Houellebecq; Metin Kaçan; Karşılaştırmalı Yazın; Birey-Toplum; Yabancılaşma-Çöküntü

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.11