Aktivizm ve Halkla İlişkiler Üzerine Çarpışan Paradigmalar: Anti-Aktivist Söylemden Aktivist Halkla İlişkilere Uzanan Yolun Haritası

Halise KARAASLAN ŞANLI, Elif BOZKURT

Öz


Türkçe iletişim yazınındaki çalışmalarda “aktivizm” ve “halkla ilişkiler” kavramlarının bir kesişimsellik noktasında kullanılmasına birkaç makale dışında ve ayrıntılı bir şekilde ne yazık ki rastlanmamaktadır. Oysaki sürekli gelişen, yeni perspektifler ve teorilerle zenginleşen iletişim ve halkla ilişkiler literatüründe özellikle son yirmi yıldır “aktivist halkla ilişkiler” üzerine yoğun tartışmalar yürütülmektedir. Bu tartışmaların bir sızma şeklinde Türkçe literatüre de dahil edildiği görülebilmektedir. Özellikle genç kuşak halkla ilişkiler akademisyenlerinin dijitallik, dijital aktivizm, dijital kampanyalar ve halkla ilişkiler odağında gerçekleştirdikleri araştırma ve tez başlıklarından bu tür bir yönelişin açığa çıktığı görülebilmektedir. Bununla birlikte, aktivizmin halkla ilişkiler alanı içinde konumlandırılmasının eksik kaldığı, farklı halkla ilişkiler teorileri ile aktivizm ilişkisinin tam olarak ifade edilmediği iddia edilebilir. Daha çok İngilizce halkla ilişkiler literatürüne dayanan bu makalenin amacı, aktivizmi halkla ilişkileri literatürü içine yerleştirerek anaakım, birleştirici ve eleştirel halkla ilişkiler teorilerinin aktivizmle ilişkisini haritalandırmak ve alandaki boşluğa bir nebze de olsa katkı sunmak olarak tanımlanabilir. Makale kapsamında, halkla ilişkilerin kurumsal olarak ilk ortaya çıkışından günümüze kadar aktivist hareketlere yaklaşımı, ana akım halkla ilişkiler kuramlarından eleştirel halkla ilişkiler kuramlarına doğru tarihsel bir dönüşüm içinde ve değişen paradigmalar çerçevesinde ele alınacaktır. Makalede, aktivizm ve halkla ilişkiler literatürüne dair genel bir çerçeve sunulmasının ardından, alanın ilk yıllarında yaygın kullanılan işlevsel bakış açısı, ardından son yirmi yıla damgasını vuran mükemmel halkla ilişkiler yaklaşımı ve eleştirel/kültürel gelenek başlıklarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler


Aktivizm; Halkla İlişkiler; Halkla İlişkiler ve Aktivizm; Halkla İlişkiler Tarihi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.6