Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin Mekânsal Etkileri

İrem OLĞAÇ, Mesut DOĞAN

Öz


Sanayi faaliyetleri, bazen bir tesis bazen de bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı üretim kollarında faaliyet yürüten sanayi işletmelerinin bir arada bulunmasını ifade eden sanayi bölgelerinin, planlı bir şekilde ortaya çıkması “organize sanayi bölgesi” kavramıyla belirginleşmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri ilk kurulduklarında planlı şehirleşme ve sanayi kuruluşlarının aynı alanda toplanmasını hedeflerken daha sonraki yıllarda bölgeler arasında gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak, istihdamı arttırmak ve çevreyi korumak gibi amaçları da hedef almıştır. Ülkemizde şehir içinde plansız bir şekilde kurulan sanayi kuruluşları 1960'lı yılların başında gündeme gelen ve ikinci yarısında da uygulamaya konulan organize sanayi bölgeleriyle birlikte daha düzenli bir alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde gelişimini batı yönünde de devam ettiren İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden biri de Beylikdüzü'dür. 2000 yılına kadar durağan bir gelişme gösteren ilçe bu tarihten itibaren özellikle 2002 yılında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Beylikdüzü'nün gelişip ilçe statüsü kazanmasında bölgede uygulanan sanayi politikaları ve 2002 yılında kurulan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin etkisi oldukça büyüktür. Kurulduğu günden bugüne bölgenin mekânsal dokusu üzerinde önemli değişikliklere neden olan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, yerleşim alanlarının kurulup gelişmesinde önemli rol oynayarak şehirsel gelişime katkıda bulunmuştur. Bu çalışmayla İstanbul megapolü içerisinde yer alan Beylikdüzü'nde 2002 yılında faaliyete geçen Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe gelişimindeki mekânsal etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Sanayi; Organize Sanayi Bölgesi; Mekânsal Gelişme; BOSB

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.7