Yazınsal Öğrenme Odağında Dilsel Yapılanmaya İlişkin Görünümler

Sevgi S. ÇIKRIKÇI

Öz


Bu çalışma, yazınsal öğrenme sürecinin (literarischer Lernprozess) dilsel yapılanma düzeyinde sunduğu olanakları, yazın öğretimine yönelik bileşenler açısından ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmada, yazın öğretiminin dilsel öğrenme süreci ile kurduğu bağ, özellikle üst bilişsel donanımlar açısından ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, çalışmada, yazınsal öğrenme sürecinin temel bileşenlerini 11 görünüş ile ortaya koyan Spinner'in (2006) modeli, yazınsal öğrenme ve dilsel yapılanma ilişkisini temellendiren model olarak ele alınmıştır. Çalışma, Spinner'in kavramsal çerçevesine dayalı olarak oluşturulan görev sorularını, geliştirilebilir bir öneri (taslak) niteliğinde sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Yazınsal Öğrenme; Spinner'ın Yazınsal Öğrenme Modeli; Soru Odaklı Görev

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.9