Butik Burgerin Müziği Üzerine Bir Gastromüzikoloji Araştırması

İrem ERDOĞAN TÜREN, Seyit YÖRE

Öz


Farklı meslek gruplarından işletmelerin ürünlerinin temsil kabiliyetini arttırmak, belirli bir kesime hitap edebilmek, alışverişe teşvik etmek veya atmosfer yaratmak için müziği kullandıkları bilinmektedir. Bu araştırmada, butik burger işletmelerinin tercih ettiği müzik türünün/türlerinin belirlenmesi ve ilgili müzik türlerinin hangi amaçla(rla) tercih edildiğinin araştırılmasıyla butik burgeri temsil eden bir müzik türü/türleri olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. İstanbul ili Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'nde mekân, lezzet ve müzik arasındaki ilişkilerle oluşan 8 butik burger işletmesi belirlenip ilgili amaç doğrultusunda etnografik yöntemli gastromüzikolojik araştırma yapılmıştır. Betimsel düzende durum tespitine dayalı bu nitel araştırmada, toplam 8 işletmede; 6 işletmeci, 4 aşçı-işletmeci, 10 aşçı ve 16 müşteriye gözlem ve görüşme tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırma problemine ilişkin veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiş ve butik burgerin Elektronik (House, Elektro House, Deep House, Techno), Funk, Pop, Rock, Country, Jazz, Reggae, Rap, Chill-out, R&B ve Hip-hop gibi çeşitli Amerikan popüler müzik türleri tarafından temsil edildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Butik Burger; Müzik; Gastronomi; Gastromüzikoloji; Etnografi

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.9