Türkiye'de Fikri Mülkiyet Koruması, Patent ve Marka Koruması-Yabancı Sermaye İlişkisi

Mehmet DEMİROĞLU

Öz


Fikri mülkiyet haklarının korunması, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli düzenlemelere konu olmuştur. Ekonomik kalkınmada yabancı kaynak ihtiyacı olan Türkiye, yabancı yatırımcıları çekebilmek için gerekli koşullardan olan fikri mülkiyet haklarını koruma konusunda önemli düzenlemeler yapmıştır. Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak iki ana dala ayrılmaktadır. Türkiye'de telif haklarının korunması konusundaki çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, sınai mülkiyet haklarının korunması konusundaki çalışmalar ise ağırlıklı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülmektedir. Dünyada yaygınlaşan küreselleşme eğilimleri doğrultusunda, çok uluslu şirketlerin yatırım yeri tercihlerinde fikri mülkiyet haklarının etkin korunması önemlidir. Sınai mülkiyet haklarından olan patent ve marka haklarının etkin korunması, işletmecilik ve yatırım faaliyetlerinde daha belirgin olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de patent ve marka haklarının korunması ile yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki konusu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


Fikri Mülkiyet; Telif; Sınai Mülkiyet; Patent; Marka; Yabancı Sermaye

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.11