Miguel Littín’in El Viajero De Las Cuatro Estaciones (Dört Mevsimin Yolcusu) Romanında “Los Turcos”

Ayşe ÇİFTER

Öz


IX yüzyıl ortalarından başlayarak XX yüzyıl başlarına kadar olan süreçte Latin Amerika'nın farklı ülkelerine göç eden yüz binlerce Osmanlı vatandaşının toplumsal yaşamda olduğu kadar Latin Amerika edebiyatındaki varlıkları da yadsınamaz bir gerçektir. Osmanlı pasaportu ile gittikleri ülkelerde “Los turcos” olarak anılan Osmanlı göçmenleri çok sayıda Latin Amerikalı yazarın romanlarında baş kahraman ya da yan karakterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şilili yazar Miguel Littín'in El Viajero de las Cuatro Estaciones (Dört Mevsimin Yolcusu) isimli romanı, bu olgunun yer aldığı romanlar arasında otobiyografik özelliği ile dikkat çeken bir eserdir. Kendisi de bir Osmanlı göçmeni torunu olan Littín, bu eserinde dedesinin hayatından kesitleri sunarken tarihi gerçekliklere de ışık tutmakta ve Osmanlı göçmenlerinin göç süreci ve Latin Amerika'daki hikayeleri ile ilgili derin gözlemler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı “Los Turcos” kavramının Miguel Littin romanına ve Latin Amerika kültürüne nasıl yansıdığını incelemektir. Bu bağlamda yazarın hayatı ve tarihsel gerçeklerle örneklendirilerek Osmanlı göçmenlerinin Latin Amerika serüvenleri ve toplumdaki yerleri ile ilgili bir analiz sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler


Los Turcos; Osmanlı Göçmenleri; Latin Amerika; Şili; Roman

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.3