İşverenin Tespitinde Birlikte İstihdam, Organik Bağ ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Gaye BAYCIK

Öz


İş hukukunun etkinliği, işçilerin haklarına hızlı ve tam olarak ulaşmasıyla sağlanır. Ülkemizdeki işsizlik oranının yüksekliği, iş hukukunun etkinliğini azaltmakla birlikte, hem yargı organları hem de öğreti, işçi haklarının korunması için ölçütler getirmekte ve diğer hukuk alanlarında yaratılan kavramlardan da yararlanmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri, müteselsil sorumluluk ve tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasıdır. İş hukukunda işverenin ve sorumluluk türünün doğru tespiti, işçinin haklarının zarar görmemesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle birlikte istihdam, organik bağ ve tüzel kişilik perdesinin kaldırılması kavramlarının ve hukuki sonuçlarının doğru anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, anılan kavramların öğreti görüşleri ve yargı içtihatları dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler


İşveren; İşverenin Tespiti; Birlikte İstihdam; Organik Bağ; Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması; Müteselsil Sorumluluk

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.8