Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Koruma

Yusuf Can ÇALIŞIR

Öz


Bu araştırma, sosyal korumanın tarihsel gelişim bağlamında değişen anlamını gelişmekte olan ülkeler ekseninde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel sorunsalı, gelişmekte olan ülkelerde değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda sosyal koruma kavramının mevcut durumunu açığa çıkarabilmektedir. Küresel düzlemde sosyal koruma alanında açığa çıkan güvencesizlik gelişmekte olan ülkelerin temel sorunları arasındadır. Sosyal koruma dinamik ve muğlak bir kavram olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkeler düzleminde sosyal yardım ekseninde işlerlik kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler açısından farklı çerçeveler doğrultusunda geliştirilen kavramsal yaklaşımlar ise sosyal korumanın değişen ve gelişen koşullar karşısında anlamını açığa çıkaramamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Sosyal Koruma; Sosyal Koruma Yaklaşımları; Güvencesizlik; Gelişmekte Olan Ülkeler

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.19