Üniversite ve Sosyal Çevresi: Niğde Üniversitesi ve Niğde

Özden ÖZBAY

Öz


Bu yazının amacı, göreceli olarak “yeni kurulan üniversitelerdeki” personel ve öğrencilerin üniversitelerin kuruldukları yerlerdeki sosyal çevreyle yani kent (ve ilçe) insanları ile olan ilişkilerini ele almaktır. Üniversitelerin sosyal çevresi ile ilgili akademik yazında çok sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Üniversite ve sosyal çevresi konusu ile ilgili veriler, Niğde Üniversitesi idari ve akademik personeli ve öğrencileri ile ilgili üniversitenin akademik birimlerinin bulunduğu yerleşim yerleri olan Niğde, Bor ve Ulukışla esnaflarından gelmektedir (n= 1.553). Araştırmaya dahil edilen kişiler tesadüfi (öğrenci) ve elverişlilik (esnaf) örneklem teknikleri ile tüm evrenin (akademik ve idari personel) dahil edilmesi ile seçilmişlerdir. Araştırmanın bulguları Niğde Üniversitesi’nin gidişatının iyiye doğru olduğunu; şimdiki rektörden memnun olduklarını; binalaşma, araç-gereç yetersizlikleri,sosyal aktivitelerin yetersiz olduğu; üniversiteye siyasetin girmemesi gerektiği; üniversitenin ekonomik meta (mal) olarak görülmemesi; yerleşim yerlerindeki sosyal aktivitelerin yetersiz olduğu; üniversitesanayi ilişkisinin orta veya az olduğu; üniversitenin Niğde’ye ekonomik ve toplumsal-kültürel katkısının iyi; Niğdeliler’in üniversiteye yeterince bağış yapmadıklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Eğitim; Niğde; Üniversite; Kent; Yeni Üniversiteler; Sorunlar