Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Empati Açısından Bir İnceleme

Derya HASTA

Öz


Bu çalışma, saldırganlığın kişilerarası ilişki tarzları ve empatiyle ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar genel olarak, kişilerarası ilişki tarzları ve empatinin saldırganlık türleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, empatik eğilim ile küçümseyici ilişki tarzı hem yıkıcı saldırganlığı hem de edilgen saldırganlığı anlamlı olarak yordamaktadır. Atılganlığı ise, açık ve benmerkezci ilişki tarzının yordadığı anlaşılmaktadır. Çalışmada ayrıca, kadınların empatik eğilim, açık ilişki tarzı, saygılı ilişki tarzı ve atılganlık düzeylerinin erkeklerinkinden yüksek olduğu; benmerkezci ilişki tarzı, küçümseyici ilişki tarzı, yıkıcı saldırganlık ve edilgen saldırganlık düzeylerinin ise erkeklerinkinden düşük olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular ilgili yazın eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Saldırganlık; Kişilerarası İlişki Tarzları; Empati

Tam Metin:

PDF PDF PDF