Niklas Luhmann’ın Sosyal Sistemler Kuramı ve Güven Tartışmaları Bağlamında Sağlık Sistemi

Günnur ERTONG

Öz


Modernizm üzerine başlıca tartışmalardan bir tanesi de risk ve seçimlerin gündelik hayatta yer edinmesi konusudur. Seçimler, sağlığı şekillendirmekte ve modernitede, sağlığa yeni bir anlam yüklenmektedir. Bu seçimler yapılırken gündeme gelen en önemli parametrelerden bir tanesi de kuşkusuz güvendir. Bu çalışmada öncelikle sosyoloji literatüründeki güven kavramsallaştırmaları ele alınmıştır. Türkiye’de az bilinen Niklas Luhmann’ın autopoietik sistem kavramsallaştırması, bir sistem olarak sağlık özelinde Niklas Luhmann’ın sistem yaklaşımında güvenin yerini tartışılmaktadır. Her ne kadar Niklas Luhmann kendi çalışmalarında sistem kuramı bağlamında sağlığa yer vermemiş olsa da bu çalışmada sağlığın da autopoietik bir sistem olarak ele alınabileceği, sistem kuramı ile güvenin nasıl ilişkilendirileceği konularına yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Sistem kuramı; Güven; Sağlık Sistemi; Autopoiesis; Karmaşıklık

Tam Metin:

PDF