Çevre Etiği Açısından Eski Eser Kaçakçılığı ile Mücadelede Polis Teşkilatı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Zafer AKKUŞ

Öz


Bu makalede; etik, çevre ve çevre etiği kavramlarının ne olduğu ve aralarındaki ilişki incelenerek, çevre etiği bağlamında çevre etiği yaklaşımlarında eski eser kaçakçılığının yeri tartışılacak, Türkiye’de eski eser kaçakçılığı ve polisin mücadelesi anlatılarak, çevre etiği yaklaşımları açısından eski eser kaçakçılığı ile mücadele eden polis teşkilatı ve etkinliğinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Çevre Etiği; Polis Teşkilatı; Polis; Eski Eser Kaçakçılığı

Tam Metin:

PDF