Yaşam Tarzı Önerileri Bağlamında Sağlık Haberlerinin Analizi

Deniz SEZGİN

Öz


“Hastalığa” odaklanmak yerine “sağlıklı” olmayı vurgulamak doğrultusunda yön değiştiren medyadaki sağlık söylemi, bedenlerin denetimi yoluyla tıbbi sosyal kontrolü sağlamaktadır. Bu çalışmada, gündelik yaşamın tıbbîleştirilmesi ve sağlık sorunsalının bireyselleştirilmesi kavramları ele alınarak, medyada sağlığa yer verilme biçimleri bu temel kavramlar çerçevesinde analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Medya; Sağlık; Tıbbileştirme; Bireyselleştirme; Yaşam Tarzı Önerileri

Tam Metin:

PDF