Küreselleşme Karşıtı Hareket

Şermin TAĞ KALAFATOĞLU

Öz


Küreselleşmenin etkisini ekonomi, ulus devlet, çevre, insan hakları, küresel örgütler, ulusötesi şirketlerin artan gücü ve teknoloji gibi farklı alanlarda göstermesiyle toplumsal hareketlerin mücadele ettikleri sorunlarda ve bunların boyutunda değişim yaşanmıştır. Bu durumun küreselleşmeye karşı olan hareketin gelişimine ön ayak olduğu söylenebilir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği sorunlar birleştiren bir güç olmuş, bu sorunlara karşı olanlar yukarıdan küreselleşme sürecine karşı bunun aşağıdan gerçekleşmesi adına uluslararası koalisyonlar oluşturmaya ve kamuoyunun dikkatini daha öncesinde duyulmayan konulara çekmek üzere eylemler düzenlemeye başlamışlardır. Bu makalede bu hareketin tarihsel köklerine, oluşturanlara, bunların arasındaki çatışmalara, hedeflerine, örgüt yapılarına, eylem biçimlerine ve etkilerine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Toplumsal Hareketler; Küreselleşme; Küreselleşmenin Etkileri; Küreselleşme Karşıtı Hareket; Kitlesel Protestolar

Tam Metin:

PDF